HBOT FOR FORETNINGSFOLK / STUDENTER

Foretningsfolk er intellektuelle arbeidere som er eksponert for mye stress, ofte usunn livsstil, redusert fysisk aktivitet og økt risiko for en rekke belastningsskader og kroniske symptomer og sykdommer.

HBOT er nyeste mulighet for å forebygge eller behandle slike symptomer og sykdommer.

HBOT er en ikke-invasiv, smertefri og effektiv behandling av en rekke tilstander

HBOT behandling for denne gruppen:

  1. Motvirker oksidativt stress
  2. Reduserer tretthet og utmattelse 
  3. Øker konsentrasjon og mentale prestasjoner 
  4. Reduserer søvnighet og søvnproblemer 
  5. Reduserer behov for sykemelding

 

HBOT & FORETNINGSFOLK & HVA ANBEFALER VI?

HBOT behandling som forebyggende tiltak:

  1. Kan brukes av enkelte personer. Fra 3-10 HBOT behandlinger før en tøff periode med økt sjanse for utmattelse, infeksjon, søvnproblemer eller behov for store kognitive prestasjoner, (eksamen, viktige presentasjoner, forelesninger, møter osv.)
  2. Kan brukes av hele firmaer, deler av store firma, enkelte avdelinger for å forbedre helse hos ansatte og å redusere behov for sykemelding pga stress, belastning, søvnproblemer eller rett og slett utmattelse hos ansatte. Anbefales 5-10 behandlinger i serie. 
  3. For kombinerte problemstillinger anbefales individuell vurdering.  

Hvor mange behandlinger er nødvendig?

Hver pasient er unik og det er behov for en individuell vurdering for å avgjøre det antall behandlinger som er nødvendig. Den gjennomsnittlige pasient krever vanligvis 5-40 behandlinger, som hver varer ca 60-120 minutter. Eksponeringstid til hyperbaroksygen er avgjørende. 

HBOT SOM FOREBYGGENDE MEDISIN:

Hyperbar Oksygenbehandling hos friske eller relativt friske mennesker er i dag akseptert som en effektiv måte å forebygge forekomsten av alvorlige sykdommer og bevare balansen av kroppsfunksjoner. 

HBOT & MOTVIRKER OKSIDATIVT STRESS

Oksidativt stress skyldes en ubalanse mellom reaktive oksygenforbindelser og et biologisk system. Evnen til å fjerne de reaktive mellomproduktene eller å reparere den resulterende skaden.

Forstyrrelser i den vanlige detoks tilstanden til cellene kan forårsake toksiske virkninger ved fremstilling av peroksider og frie radikaler som skader alle komponenter i cellen, inkludert proteiner, lipider og DNA. Videre, noen reaktive oksidative arter fungerer som cellulære budbringere i Redox signal. Således kan oksidativt stress forårsake forstyrrelser i normale mekanismer av cellulær signalisering.

Hos mennesker er oksidativt stress antatt å være involvert i utvikling av kreft, Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom, aterosklerose, hjertesvikt, myokardinfarkt, skjøre X syndrom, sigdcelleanemi, lichen planus, vitiligo, autisme, og kronisk utmattelsessyndrom. Imidlertid kan reaktive oksygenforbindelser være gunstig, da de blir brukt av immunsystemet som en måte å angripe og drepe patogener. Kortsiktig oksidativt stress kan også være viktig i forebygging av aldring ved induksjon av en prosess kalt mitohormesis 

HBOT & REDUSERER BEHOV FOR SYKEMELDING 

Dette er et komplekst tema, men alle tiltak som kan redusere behov for sykemelding hos relativt friske arbeidstakere er av interesse. Kronisk stress, utmattelse, søvnproblemer, reaktiv depresjon eller belastningsskader kan forebygges og nøytraliseres når de oppstår. 
HBOT er nyeste behandlingsmetoden som er tilgjengelig og som er effektiv mot slike årsaker.

HBOT & RASKERE REHABILITERING ETTER SKADER

Les i vår del om HBOT for rehabilitering