mHBOT ”MILD HYPERBARICS”
FOR BEDRE HELSE

 • NYTT BEHANDLINGS TILBUD
 • EFFEKTIVT
 • BEHAGELIG
 • HELSEFREMMENDE

mHBOT ”MILD HYPERBARICS”
FOR BEDRE HELSE

 • NYTT BEHANDLINGS TILBUD
 • EFFEKTIVT
 • BEHAGELIG
 • HELSEFREMMENDE

mHBOT ”MILD HYPERBARICS”
FOR BEDRE HELSE

 • NYTT BEHANDLINGS TILBUD
 • EFFEKTIVT
 • BEHAGELIG
 • HELSEFREMMENDE

mHBOT ”MILD HYPERBARICS”
FOR BEDRE HELSE

 • NYTT BEHANDLINGS TILBUD
 • EFFEKTIVT
 • BEHAGELIG
 • HELSEFREMMENDE

mHBOT ”MILD HYPERBARICS”
FOR BEDRE HELSE

 • NYTT BEHANDLINGS TILBUD
 • EFFEKTIVT
 • BEHAGELIG
 • HELSEFREMMENDE

mHBOT ”MILD HYPERBARICS”
FOR BEDRE HELSE

 • NYTT BEHANDLINGS TILBUD
 • EFFEKTIVT
 • BEHAGELIG
 • HELSEFREMMENDE

mHBOT ”MILD HYPERBARICS”
FOR BEDRE HELSE

 • NYTT BEHANDLINGS TILBUD
 • EFFEKTIVT
 • BEHAGELIG
 • HELSEFREMMENDE

mHBOT ”MILD HYPERBARICS”
FOR BEDRE HELSE

 • NYTT BEHANDLINGS TILBUD
 • EFFEKTIVT
 • BEHAGELIG
 • HELSEFREMMENDE

MILD HYPERBAR OKSYGENBEHANDLING (MILD HYPERBARIC OXYGEN TREATMENT)

HBOT er bruken av konsentrert oksygen under høyere enn normalt lufttrykk som behandling.
Hjelper mot alle sykdommer og tilstander som er forårsaket av oksygenmangel.

Velkommen til RevitaMed

RevitaMed AS er et privat helsetilbud som tilbyr behandling med mHBOT (Hyperbar oksygen behandling).

Behandlingsfilosofien vår er basert på

 • grundig vurdering
 • sikkerhet under behandling
 • individuell oppfølging

Alle pasienter får først en informasjons- og samtaletime hos vår legespesialist for å vurdere om behandling med mHBOT er egnet for dem.

Om RevitaMed og om hvordan bestille time »
Hvordan fungerer HBOT?